#Przejdź do treści strony
Pomoc w czytaniu:
Dom Pomocy Społecznej
Dzienny Dom Pobytu
 
 
Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę

Informacje ogólne

W strukturze Domu Pomocy Społecznej w Sopocie funkcjonuje ośrodek wsparcia- Dzienny Dom Pobytu– dla osób w podeszłym wieku, mieszkających w Sopocie. Ośrodek zapewnia pomoc i aktywizację osób starszych poprzez:

  1. udzielanie wsparcia terapeutycznego,
  2. udzielanie wsparcia opiekuńczego w podstawowych czynnościach życiowych (higiena, ubieranie się, poruszanie się, komunikowanie się, itp.),
  3. udzielanie wsparcia aktywizującego i usprawniającego,
  4. udzielanie wsparcia społeczno- kulturalnego,
  5. umożliwienie korzystania z posiłku- obiadu.

Formy pracy:

  • terapia zajęciowa (zajęcia plastyczne z wykorzystaniem ciekawych technik, zajęcia muzyczne, ćwiczenia pamięci),
  • zajęcia ruchowe (gimnastyka grupowa z wykorzystaniem różnorodnych przyborów gimnastycznych i elementami choreoterapii),
  • zajęcia o charakterze integracyjnym (uroczystości okolicznościowe, festyny, zawody sportowe, wycieczki, spacery).

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.45.

Zapraszamy na „dni próbne”, które są elementem procedury przyjęcia do Dziennego Domu Pobytu. Kandydat ma możliwość zapoznania się z naszą ofertą oraz bliższego poznania uczestników i pracowników Domu.

Kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie lub uzyskanie informacji :
58- 551- 23- 18 wew.150 lub 133.

Sprawy formalne
Do korzystania z usług w Dziennym Domu Pobytu upoważnia decyzja administracyjna, wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Kontakt : Dział Pomocy Seniorom i Osobom Niepełnosprawnym, ul. Kolejowa 14, tel. 58-551-44-19 lub 58-551-17-10, wew. 230 i 231.

Odpłatność za usługi świadczone w Dziennym Domu Pobytu w Sopocie określa Uchwale Rady Miasta Sopotu z dnia 9 maja 2016 roku „zmieniająca uchwałę Rady Miasta Sopotu w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennym domu pomocy oraz zwrotu wydatków za pobyt w dziennym domu pomocy”.