#Przejdź do treści strony
Pomoc w czytaniu:
Dom Pomocy Społecznej
Sopockie Centrum Seniora
 
Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę

Sopockie Centrum Seniora

Dzień Kawiarnia Sala Gimnastyczna
Poniedziałek 11.00 – 12.00 MUZYKOTERAPIA BEATA GADOMSKA
12.30 – 19.15 KLUB BRYDŻOWY
8.45-9.40 TRENING ZDROWOTNY RÓWNOWAŻNY – DYSKI SENSOMOTORYCZNE – GR.I ZAAWANSOWANA
9.45-10.20 TRENING ZDROWOTNY – DYSKI SENSOMOTORYCZNE – GR.II ŚREDNIOZAAWANSOWANA
11.00-12.00 AKTYWIZACJA RUCHOWA OSÓB DEMENCYJNYCH – CHUSTA ANIMACYJNA
12.00-13.00 KINEZYGERONTOPROFILAKTYKA PO UDARZE
13.15-14.45 KINEZYTERAPIA INDYWIDUALNA – UGUL, PUR, TOR DO NAUKI CHODU, ROTORY REHABILITACYJNE
15.45-17.00 „ Zdrowy Kręgosłup” P. KATARZYNA SYP TEL. 694 124 255
Wtorek 14.00 – 15.00 SPOTKANIA Z MUZYKĄ BEATA GADOMSKA

16.00 – spotkania z p. Marleną Meyer – Koło „ Alzheimer Cafe”

8.45-9.40 TRENING ZDROWOTNY – PIŁKI GR.I ZAAWANSOWANA
9.45-10.20 TRENING ZDROWOTNY – PIŁKI GR.II ŚREDNIOZAAWANSOWANA
11.00-12.00 AKTYWIZACJA RUCHOWA OSÓB DEMENCYJNYCH – GRY I ZABAWY RUCHOWE
12.00-14.45 KINEZYTERAPIA INDYWIDUALNA – UGUL, PUR, TOR DO NAUKI CHODU, ROTORY REHABILITACYJNE
Środa 11.00 – 12.00 MUZYKOTERAPIA BEATA GADOMSKA

13.00 – 13.45 –   GIMNASTYKA – ZERil

14.30 – 18.00 – KLUB ZWIĄZEK EMERYTÓW,   RENCISTÓW i INWALIDÓW

8.45-9.40 TRENING ZDROWOTNY KONDYCYJNO – WZMACNIAJĄCY TAŚMA THERA BAND – GR.I ZAAWANSOWANA

9.45-10.20 TRENING ZDROWOTNY KONDYCYJNO – WZMACNIAJĄCY TAŚMA THERA BAND – GR.II ŚREDNIOZAAWANSOWANA

11.00-12.00 AKTYWIZACJA RUCHOWA OSÓB DEMENCYJNYCH – ĆW.MANUALNE

12.00-14.45 KINEZYTERAPIA INDYWIDUALNA – UGUL, PUR, TOR DO NAUKI CHODU, ROTORY REHABILITACYJNE

Czwartek 10.30 – 12.30 POZYTYWNE MYŚLENIE UNIW. BRAHMA KUMARIS
11.00 – KÓŁKO RÓŻAŃCOWE Z PARAFII ŚW. BERNARDA W SOPOCIE – KORYTARZ POZ. 0 PRZY FIGURCE11:00 – 12:30 ZAJĘCIA FOTOGRAFICZNE Andrzej Zięba
8.45-9.40 TRENING ZDROWOTNY ĆWICZENIA MANUALNE – DYSKI SENSOMOTORYCZNE – GR.I ZAAWANSOWANA

9.45-10.20 TRENING ZDROWOTNY ĆWICZENIA MANUALNE – DYSKI SENSOMOTORYCZNE – GR.II ŚREDNIOZAAWANSOWANA

11.00-12.00 AKTYWIZACJA RUCHOWA OSÓB DEMENCYJNYCH – GRY I ZABAWY RUCHOWE

12.00-13.00 KINEZYGERONTOPROFILAKTYKA PO UDARZE

13:15-14:45 KINEZYTERAPIA INDYWIDUALNA – UGUL, PUR, TOR DO NAUKI CHODU, ROTORY REHABILITACYJNE

Piątek 11.00 – 12.00 MUZYKOTERAPIA BEATA GADOMSKA
12.30 – 19.15 KLUB BRYDŻOWY
8.45-9.40 TRENING ZDROWOTNY – LASKI GIMNASTYCZNE GR.I ZAAWANSOWANA
9.45-10.20 TRENING ZDROWOTNY – LASKI GIMNASTYCZNE GR.II ŚREDNIOZAAWANSOWANA
11.00-12.00 AKTYWIZACJA RUCHOWA OSÓB DEMENCYJNYCH – ĆWICZENIA Z PRZYRZĄDAMI
12.00-14.45 KINEZYTERAPIA INDYWIDUALNA – UGUL, PUR, TOR DO NAUKI CHODU, ROTORY REHABILITACYJNE
16.00 – 18.00 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO SALA 135, OSTATNI PIĄTEK MIESIĄCA
Sobota
Niedziela 10.30 – 12.30 UROCZYSTOŚCI KULTURALNE I RELIGIJNE

 

Pozycje zaznaczone kolorem dotyczą zajęć dla mieszkańców DPS