#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:

Wizyta studyjna sopockiego zespołu ds. deinstytucjonalizacji

Członkowie sopockiego zespołu ds. deinstytucjonalizacji realizujący projekt pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, odwiedzili DPS i Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Resku, ZAZ w Goleniowie, Stowarzyszenie „Potrzebny Dom” w Stargardzie.

Dzieliliśmy się dobrymi praktykami. Mieliśmy okazję popatrzeć na pracę osób z niepełnosprawnościami w ZAZ-ie i wysłuchać dyrektora Karola Lamenta. Pani Starosta Łobeski Renata Kulik, Wicestarosta Łobeski Krzysztof Gwóźdź opowiadali o budowaniu lokalnych społeczności i wspólnej realizacji projektów wsparcia osób wykluczonych. TBS w Stargardzie prezentował dostępne mieszkania dla seniorów oraz klub integrujący całe osiedle. Przedstawiciele Stowarzyszenia „Potrzebny Dom” opowiadali o mieszkaniach dla młodych ludzi z pieczy zastępczej, którzy mają możliwość doświadczenia samodzielnego życia. Zachwyciliśmy się procesem usamodzielnienia mieszkańców z DPS w Resku zorganizowanym przez dyrektor Renatę Breyer. Po roku przygotowań i pracy z licznymi specjalistami, 6 osób przeniosło się do małego domku i rozpoczęło nowy rozdział swojego życia.

Pokój opieki wytchnieniowej

Mamy kolejny pokój do opieki wytchnieniowej w Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Sopockie Centrum Seniora 🙂
Profesjonalna i całodobowa opieka, łazienka dla osób z niepełnosprawnością, łóżka rehabilitacyjne i materace przeciwodleżynowe. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy Sopotu sprawujący bezpośrednią opiekę nad bliskimi osobami w podeszłym wieku lub przewlekle chorymi.
Więcej informacji w linku do artykułu:

https://www.sopot.pl/aktualnosc/10858/pokoj-do-opieki-wytchnieniowej-w-sopockim-dps

Miejsca wytchnieniowe zrealizowane są w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś priorytetowa Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 🇪🇺 🇵🇱

Debata pt.: ” Rodzaje pomocy i komunikacja w systemie wsparcia osób starszych samotnych i niesamodzielnych”

Za nami kolejna debata organizowana przez Miasto Seniora w Sopocie i Dom Pomocy Społecznej w Sopocie w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”

Debata dotyczyła ważnego tematu jakim jest komunikacja z osobami niesamodzielnymi, z osobami ze szczególnymi potrzebami, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wycofują się z życia społecznego, zamykają się w domach i powoli tracą kontakty społeczne.

Co zrobić żebyśmy się nawzajem nie zgubili? Jak nie stracić z oczu swoich znajomych, bliskich, sąsiadów? Nawet wtedy, gdy zmieniają się ich potrzeby.

Na jaką pomoc możemy liczyć ze strony lekarzy, urzędników, pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej?

Na te zagadnienia próbowali odpowiedzieć zaproszeni goście:

Pani Zuzanna Jebram z Rady Seniorów

Pani Jagoda Greger z Rady Seniorów

Pan Ryszard Karpiński dr med.

Pan Maciej Kisała Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Sopotu

Pan Marek Niziołek z Biura Promocji i Komunikacji Urzędu Miasta Sopotu

Pani Karolina Bastek kierowniczka Działu Pomocy Instytucjonalnej i Rehabilitacji Społecznej

Debata pt.: „Jak mówić o starości? Jak zwracać się do seniorów?”

29 marca 2023 w Sopotece odbyła się debata pt. :

„Jak mówić o starości? Jak zwracać się do seniorów?”

Gości powitała i debatę poprowadziła Dagny Kurdwanowska . Zaproszonymi gośćmi  były:

Alina Kietrys – dziennikarka, Marta Michowska – lekarka, Dorota Starościak – Sopocianka prowadząca forum „Sprawy Sopockich Seniorów”.

Na wstępnie Agnieszka Cysewska dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Sopocie wskazała, iż przestrzeń do społecznych debat w Sopocie stworzyły dwa projekty: Miasto Seniora i Pilotażowy program wdrożenia mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Punktem wyjścia debaty stało się pytania:  Jaki był, a jaki jest dziś język mówienia o starości  oraz wyzwanie, przed którym stają instytucje publiczne, dostosowując język  informacji  do starszego odbiorcy.

Uczestniczki debaty podkreślały, iż język powinien nieść w sobie godność człowieka, a nowe normy językowe mają być proste i służyć komunikacji powszechnej, dostępnej każdemu.

My, odbiorcy jesteśmy zobowiązani do wskazywania nagannych praktyk deprecjonowania językiem i w ten sposób tworzyć atmosferę wzajemnego szacunku. Uczestniczki debaty podkreślały wagę aktywnego słuchania oraz potrzebę unikania protekcjonalizmów, np. zwracania się do starszych osób ” babcia siądzie” czy „kochanieńka”.

Słuchaczami debaty byli przedstawiciele Urzędu Miasta Sopotu,   MOPSu  i DPSu,  oraz członkowie Sopockiej Rady Seniorów, którzy zostali zobowiązani do stosowania się do wniosków z debaty w życiu zawodowym.

Druga debata pod tytułem „Wysłuchaj chorego”

Sopocki projekt DI przewiduje rozwój usług społecznych w środowisku, w domu osoby potrzebującej. Te usługi chcemy uszyć na miarę. Na miarę potrzeb samych chorych oraz ich rodzinnych opiekunów.

Opieka nad osobą z chorobą Alzheimera lub innym otępieniem to praca na kilka czasem kilkanaście lat.

Otępienie to choroba postępująca, coraz bardziej pochłania chorego, zmienia jego osobowość, ogranicza umiejętności, aby w końcu całkowicie uzależnić od opiekuna.

A to oznacza całkowitą zmianę w życiu opiekuna. Zostawia swoje życie, swoje potrzeby, często odmawia sobie odpoczynku czy chwilowego wytchnienia.

Czy po takim wysiłku opiekunowie jeszcze potrafią określić jakiej pomocy potrzebują? W czy można ich wyręczyć?

I jak powinna wyglądać ta pomoc, żeby faktycznie odniosła pozytywny skutek.

Do rozmowy zaprosiliśmy rodzinnych opiekunów osób chorych na choroby otępienne.

Debata pod tytułem „Wysłuchaj chorego”

W ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś priorytetowa Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 🇪🇺 odbyła się debata pod tytułem „Wysłuchaj chorego”🫶
Współorganizatorami byli Sopoteka i Dom Pomocy Społecznej w Sopocie Fundacja „Niesiemy Pomoc”, Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Debatę otworzyła pani Magdalena Czarzyńska-Jachim – wiceprezydentka Sopotu.
Wstęp wygłosili psychologowie Wojmir Strzałkowski i Anna Marlęga-Woźniak.
W debacie udział wzięli opiekunowie rodzinni, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach w opiece nad bliskim chorymi na chorobę Alzheimera lub inne otępienie💜❤️

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych

W dniu 12 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Gminą Miasta Sopotu Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 1 371 668,60 PLN z czego ze środków europejskich 1 156 042,29 PLN  co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: do 31.08.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

– opracowanie  i wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych,

– objęcie 20 osób indywidualnym planem deinstytucjonalizacji

– szkolenia pracowników opieki instytucjonalnej.