#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:

Dzienny Dom Pobytu

W strukturze Domu Pomocy Społecznej w Sopocie funkcjonuje ośrodek wsparcia- Dzienny Dom Pobytu– dla osób w podeszłym wieku, mieszkających w Sopocie. Ośrodek zapewnia pomoc i aktywizację osób starszych poprzez:

  1. udzielanie wsparcia terapeutycznego,
  2. udzielanie wsparcia opiekuńczego w podstawowych czynnościach życiowych (higiena, ubieranie się, poruszanie się, komunikowanie się, itp.),
  3. udzielanie wsparcia aktywizującego i usprawniającego,
  4. udzielanie wsparcia społeczno- kulturalnego,
  5. umożliwienie korzystania z posiłku- obiadu.

Formy pracy:

  • terapia zajęciowa (zajęcia plastyczne z wykorzystaniem ciekawych technik, zajęcia muzyczne, ćwiczenia pamięci),
  • zajęcia ruchowe (gimnastyka grupowa z wykorzystaniem różnorodnych przyborów gimnastycznych i elementami choreoterapii),
  • zajęcia o charakterze integracyjnym (uroczystości okolicznościowe, festyny, zawody sportowe, wycieczki, spacery).

Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zapraszamy na „dni próbne”, które są elementem procedury przyjęcia do Dziennego Domu Pobytu. Kandydat ma możliwość zapoznania się z naszą ofertą oraz bliższego poznania uczestników i pracowników Domu.

Kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie lub uzyskanie informacji :
58 551 23 18 wew.150 lub 133.

Sprawy formalne
Do korzystania z usług w Dziennym Domu Pobytu upoważnia decyzja administracyjna, wydana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.
Kontakt : MOPS w Sopocie, ul. Kolejowa 14, tel. 58 551 17 10

Odpłatność za usługi świadczone w Dziennym Domu Pobytu w Sopocie określona jest w Uchwale Rady Miasta Sopotu nr XII/150/2015 z dnia 19 października 2015 zmienionej uchwałą Rady Miasta Sopotu nr XVIII/238/2016 z dnia 9 maja 2016 roku (t.j. Dz.U. Woj. Pom. z 2017r. poz. 2758)

Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XII/150/2015 z dnia 19 października 2015 (170KB, PDF)

Uchwała Rady Miasta Sopotu nr XVIII/238/2016 z dnia 9 maja 2016 (380KB, PDF)