Dom Pomocy Społecznej w Sopocie

Wersja dla niedowidzących

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie przeznaczony jest dla 83 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych z miasta Sopotu.

Przez całą dobę opiekujemy się i pielęgnujemy osoby, które z powodu wieku lub choroby, niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Dom funkcjonuje w sposób zgodny ze standardami określonym m.in. w przepisach: ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015,poz. 163) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (Dz.U. 2012r, poz.964) oraz statucie Domu.
Dom i jego otoczenie przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie mają barier architektonicznych.

Dom jest jednostką organizacyjną miasta Sopotu, działającą i finansowaną w formie jednostki budżetowej.

Wszelkie formalności dotyczące umieszczenia w Domu należy załatwiać Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14.


Dział terapeutyczno-opiekuńczy

zapewnia całodobowo:

 • pielęgnacja ( toaleta całego ciała, kąpiel, golenie, zabezpieczenie w przypadku nietrzymania moczu ,  profilaktyka przeciwodleżynowa)
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych ( karmienie, dbanie o czystość , zmiana pościeli)

Dodatkowo umożliwia :

 • korzystanie z codziennych zajęć – gimnastyka, przegląd prasy, muzyka, gry, rozwiązywanie krzyżówek, ćwiczenia pamięci,  rozmowy z psychologiem oraz zajęcia z logopedą
 • korzystanie z Mszy św.  raz w tygodniu oraz w święta
 • uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i imprezach okolicznościowych ( Urodziny Miesiąca, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Walentynki, Dzień Flagi Narodowej, Dzień Niepodległości, Rocznica Powstania Warszawskiego, Dzień Chorego, Jasełka itp.)
 • uczestnictwo w wycieczkach ( Park Oliwski, Park Regana, Skwer Kościuszki, Muzea)
 • zakupy raz w tygodniu
 • fryzjer dwa razy w miesiącu
 • podolog raz w miesiącu

Dzienny Dom Pobytu
Dzienny Dom Pobytu to przyjazne miejsce dla seniorów i niepełnosprawnych mieszkańców  Sopotu. Placówka funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach
7.30 – 16.00. Urozmaicona oferta zajęć – fizjoterapia, gimnastyka, zabiegi rehabilitacyjne, ćwiczenia pamięci, muzykoterapia, terapia zajęciowa, spotkania integracyjne, uczestnictwo
w życiu kulturalnym Trójmiasta, wycieczki, a także  ciepły posiłek pozwalają seniorom bardzo miło i efektywnie spędzić u nas czas.
Aby dostać się do Dziennego Domu Pobytu należy złożyć odpowiedni wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. Odpłatność za pobyt i wyżywienie ustala się na podstawie dochodu, zgodnie z zasadami wprowadzonymi uchwałą Rady Miasta Sopotu.

Dział Żywienia
Dział Żywienia przygotowuje posiłki dla mieszkańców, zgodnie zasadami higieny żywienia oraz zalecaną przez lekarzy dietą.
Zapewniamy posiłki dla osób  z chorobami żołądka, wątroby, trzustki, nerek i in.
Przygotowuje codziennie 3 posiłki dziennie – śniadanie, obiad, kolacja  oraz trzy razy w tygodniu słodkie desery.
Sporządza i wydaje posiłki zgodnie z planowaną gramaturą dbając jednocześnie o ich estetykę i higienę podania.
Działa zgodnie z „Dobrą Praktyką Higieniczną” oraz „Dobrą Praktyką Produkcyjną” .

Dział Księgowości
Dział Księgowości Domu Pomocy Społecznej pracuje od poniedziałku do piątku
w godz. 7.00 – 15.00
Kasa Domu otwarta jest dla interesantów od 8.00 – 14.00

Wpłaty za pobyt należy dokonywać na konto:
36 1160 2202 0000 0001 6965 2380

Wpłaty za artykuły higieniczne oraz lekarstwa prosimy dokonywać na konto :
46 1160 2202 0000 0001 6741 3149

Konto depozytowe – mieszkańców:
83 1160 2202 0000 0001 7104 4842

Wolontariat w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
Nasi Wolontariusze to osoby w różnym wieku (uczniowie, studenci, osoby dorosłe, a także seniorzy), które angażują się w następujące działania:

 1. Wolontariat rekreacyjny/towarzyszący – pomoc w trakcie zajęć terapeutycznych, wspólne spacery, czytanie, rozmowy, granie w chińczyka, domino itp.
 2. Wolontariat gospodarczy – drobne naprawy, malowanie, prace porządkowe w ogrodzie
 3. Osoby pełnoletnie i przeszkolone mogą angażować się w wolontariat opiekuńczy – wsparcie w pielęgnacji osób starszych, które nie są samodzielne np. pomoc w ubieraniu,  w podawaniu posiłków, wsparcie podczas jedzenia

Jakie korzyści wynikają z wolontariatu?

– udział w bezpłatnych szkoleniach
– zdobywanie doświadczeń w kontaktach z seniorami
– realizacja własnych pasji i zainteresowań
– przełamywanie barier w kontaktach z innymi ludźmi
– udział w imprezach integracyjnych
– zaświadczenia o odbytym wolontariacie

Sopockie Centrum Seniora
Sopockie Centrum Seniora zajmuje się organizacją zajęć zachęcających seniorów do aktywności fizycznej. Zachęcamy do uczestnictwa w warsztatach edukacyjnych, tworzonych z myślą o seniorach i ich opiekunach oraz rodzinach. W Sopockim Centrum Seniora odbywają się także liczne spotkania grup seniorskich np. Klubu Fotografów lub Brydżystów.
Organizujemy:
– zajęcia gimnastyczne (Ćwiczenia dla seniorów)
– zajęcia Zdrowy Kręgosłup
– spotkania Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów
– spotkania edukacyjne dla opiekunów i rodzin osób chorych na choroby demencyjne
– warsztaty edukacyjne dla opiekunów i rodzin na temat opieki nad osobą obłożnie chorą w domu
– spotkania Klubu Fotografów i Klubu Brydżowego
Sopockie Centrum Seniora znajduje się przy Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, ul. Mickiewicza 49, 81-866 Sopot. Telefon kontaktowy: 58 717 32 03 lub 609 680 826. Strona internetowa: www.scs-sopot.pl Adres e-mail: scs@dpssopot.pl