#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:

SPOTKANIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

19 marca 2019

We wtorek 12 marca odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielem Straży Miejskiej w Sopocie. Głównym tematem wiodącym było bezpieczeństwo na drodze. Uczestnicy spotkania mieli też dużo innych pytań, m.in. odnośnie zalecanych zachowań w stosunku do panoszących się po Sopocie dzików, jak też kwestii nielegalnych miejsc wyrzucania śmieci.
Tym razem osobą prowadzącą spotkanie był rewirowy ze Straży Miejskiej w Sopocie