#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:

Z wizytą w Skarszewach

13 września 2019

Występy grup seniorskich i wymiana doświadczeń. Oto cel spotkania w Skarszewach, na którym nie zabrakło przedstawicieli władz Sopotu.

Uroczystość, która odbyła się w zamku joannitów w Skarszewach, otworzył burmistrz gminy Jacek Pauli, opowiadając o historii miasta.

Żyję Skarszewami i kocham to miejsce, tę wielką spuściznę, bogactwo naszej historii – mówił. – Pasję tę wzbudził we mnie mój były nauczyciel historii, ale również mój ojciec, który napisał książkę o 800leciu Skarszew. Zawsze się u nas o tej historii mówiło, zresztą każdy mieszkaniec Skarszew ze względu na pasjonujące elementy tego miasta w jakimś stopniu jest historykiem amatorem i o wielu rzeczach wie. Uważam, że to miejsce jest naprawdę unikatowe na naszej mapie.

Podczas wydarzenia nie zabrakło występów tanecznych zespołu „Wiecznie młodzi” oraz popisów wokalnych grupy Fisolki” – seniorek z zajęć muzykoterapii „Banku Czasu” w Tczewie oraz Skarszewskiego Towarzystwa Śpiewaczego.

Program umilał czas przeznaczony na zacieśnianie relacji partnerskich władz Sopotu i Skarszew.

Zdaniem Wojciecha Zemły, sekretarza Miasta Sopotu, spotkania tego typu to dobra okazja do wymiany doświadczeń.

Podstawą każdego przedsięwzięcia jest człowiek, a pomoc społeczna wiąże się bezpośrednio z człowiekiem, jego kondycją i potrzebami – powiedział Wojciech Zemła. – W tym zakresie z pewnością niezbędna jest wrażliwość i pewien pomysł na to, co można zrobić. Przyjechaliśmy tu dziś, aby zapoznać się z dorobkiem Skarszew, ponieważ jest to dobry czas i miejsce na to aby wymienić się doświadczeniami. Jestem pod wrażeniem występów seniorskich, po których widać było, że wynikają z prawdziwej pasji. To cieszy.

 To kolejne nasze wspólne przedsięwzięcie które możemy obserwować – dodał Jacek Pauli. – To wspaniałe, że seniorzy ze Skarszew i z Sopotu mogą ze sobą współpracować, wymieniać poglądy, opowiadać o swoim życiu codziennym. Taka wymiana to też fantastyczna sprawa dla osób zajmujących się zawodowo pracą z seniorami. Mogą porównać doświadczenia, zobaczyć, jak to wygląda na nieco mniejszym organizmie jakim są Skarszewy, a jak prezentuje się w dużej aglomeracji. Dla nas to także wielka radość, że mogło do nas przyjechać tylu fantastycznych seniorów. Nawiązaliśmy ciekawe relacje, czuć dobre fluidy i dobre emocje.

Efektem współpracy Sopotu i Skarszew jest także nieodpłatny punkt użyczania sprzętu rehabilitacyjnego dla sopocian. Sprzęt wykorzystywany jest m.in. w sopockim DPS.

Gmina Skarszewy zwróciła się do nas z pytaniem, czy potrzebujemy dla miasta Sopotu sprzętu rehabilitacyjnego – mówi Marlena Waruszewska-Jewsienia pełnomocnik prezydenta miasta Sopotu ds. osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu bezrobociu. – Podjęliśmy ten temat i tak nawiązała się nasza współpraca. Dzięki temu funkcjonuje u nas nieodpłatny punkt użyczenia sprzętu rehabilitacyjnego przy udziale dyrektor GOPS-u Moniki Stolińskiej i Krystyny Potrac, dyrektorki Dziennego Domu Pobytu „Senior-WIGOR” w Skarszewach. Do wypożyczenia są chodziki, wózki, toalety nasadzane, czy stoliki przyłóżkowe.  Wypożyczamy je sopocianom na czas rehabilitacji.

Sopot i Skarszewy współpracują ze sobą od lat.

Korzystamy z dobrych praktyk, wymieniamy się doświadczeniami – opowiada Monika Stolińska – dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarszewach. – Możemy czerpać z rozwiązań wprowadzanych przez miasto, a Sopot może podglądać, jak odbywa się to gminnie, jak radzimy sobie w lokalnych społecznościach, jak wyglądają więzi wśród mieszkańców naszego Dziennego Domu Pobytu. Pewnie są to trochę inne doświadczenia, niż w dużym mieście, gdzie ta anonimowość jest większa; u nas wszyscy się znają. Cieszymy się, że udało się także wspomóc Sopot naszymi kontaktami w kwestii dostawy sprzętu rehabilitacyjnego. Udało się podzielić tym kontaktem i możliwością korzystania ze sprzętu przez sopocian, gdzie seniorów jest dużo. Sopot jest miastem ludzi starszych, więc i te potrzeby są liczne. Wymieniamy się też na płaszczyźnie zawodowej, merytorycznej, w kwestii polityki społecznej czy programów rządowych związanych z pomocą społeczną. To są wartości dodane z których czerpiemy właściwie każdego dnia.

Punkt nieodpłatnego użyczania sprzętu dla niepełnosprawnych mieszkańców Sopotu działa od kwietnia 2019 roku. Sprzęt pochodzi od prywatnego darczyńcy z Niemiec, a prowadzenie zadania przekazane zostało Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej.

W sprawie wypożyczenia kontaktować się można pod nr tel. 570 356 992.

Spotkanie przedstawicieli władz Sopotu i Skarszew odbyło się w poniedziałek 9 września w Skarszewach.