#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:

Debata pt.: „Jak mówić o starości? Jak zwracać się do seniorów?”

29 marca 2023

29 marca 2023 w Sopotece odbyła się debata pt. :

„Jak mówić o starości? Jak zwracać się do seniorów?”

Gości powitała i debatę poprowadziła Dagny Kurdwanowska . Zaproszonymi gośćmi  były:

Alina Kietrys – dziennikarka, Marta Michowska – lekarka, Dorota Starościak – Sopocianka prowadząca forum „Sprawy Sopockich Seniorów”.

Na wstępnie Agnieszka Cysewska dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Sopocie wskazała, iż przestrzeń do społecznych debat w Sopocie stworzyły dwa projekty: Miasto Seniora i Pilotażowy program wdrożenia mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Punktem wyjścia debaty stało się pytania:  Jaki był, a jaki jest dziś język mówienia o starości  oraz wyzwanie, przed którym stają instytucje publiczne, dostosowując język  informacji  do starszego odbiorcy.

Uczestniczki debaty podkreślały, iż język powinien nieść w sobie godność człowieka, a nowe normy językowe mają być proste i służyć komunikacji powszechnej, dostępnej każdemu.

My, odbiorcy jesteśmy zobowiązani do wskazywania nagannych praktyk deprecjonowania językiem i w ten sposób tworzyć atmosferę wzajemnego szacunku. Uczestniczki debaty podkreślały wagę aktywnego słuchania oraz potrzebę unikania protekcjonalizmów, np. zwracania się do starszych osób ” babcia siądzie” czy „kochanieńka”.

Słuchaczami debaty byli przedstawiciele Urzędu Miasta Sopotu,   MOPSu  i DPSu,  oraz członkowie Sopockiej Rady Seniorów, którzy zostali zobowiązani do stosowania się do wniosków z debaty w życiu zawodowym.