#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:

Debata pod tytułem „Wysłuchaj chorego”

W ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, II Oś priorytetowa Efektywne Polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym 🇪🇺 odbyła się debata pod tytułem „Wysłuchaj chorego”🫶
Współorganizatorami byli Sopoteka i Dom Pomocy Społecznej w Sopocie Fundacja „Niesiemy Pomoc”, Gdańskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Debatę otworzyła pani Magdalena Czarzyńska-Jachim – wiceprezydentka Sopotu.
Wstęp wygłosili psychologowie Wojmir Strzałkowski i Anna Marlęga-Woźniak.
W debacie udział wzięli opiekunowie rodzinni, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach w opiece nad bliskim chorymi na chorobę Alzheimera lub inne otępienie💜❤️

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada tradycyjnie obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego. Tego dnia świętujemy w gronie wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Sopocie i wszyscy czujemy się jubilatami. Dyrektor Agnieszka Cysewska serdecznie podziękowała całemu zespołowi za ogromną pracę wykonaną w ciągu ostatniego roku oraz za wysoki poziom profesjonalizmu, który reprezentują wszyscy pracownicy DPS Sopot, na każdym stanowisku. Jednocześnie życzyła wszystkiego najlepszego na dalszej drodze zawodowej i satysfakcji z pracy!

Wrzesień – Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera

16 września uczestniczyliśmy w corocznej konferencji zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Związek Stowarzyszeń Alzheimer Polska. Głównym tematem spotkania były możliwości wsparcia osób żyjących z otępieniem oraz ich rodzin i opiekunów.

Terapia ruchem, motoryka dłoni

Utrzymanie sprawności ruchowej i samopoczucia psychicznego naszych mieszkańców jest nadrzędnym celem naszej pracy. Ćwiczenia dodają wigoru, budują wiarę we własne siły, sprzyjają budowaniu więzi w grupie. Kinezogerontoprofilaktyka czyli terapia ruchem wywołuje uśmiech i dobry humor na resztę dnia.

Debata w Sopotece

Serdecznie zapraszamy do Sopoteki!

Pozytywne podejście w opiece. Przestrzeń

Dla chorych z choroba Alzheimera i innymi otępieniami bardzo ważna jest organizacja bezpiecznej przestrzeni w łazience, pokoju i kuchni.
Organizatorami spotkania są Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Fundacja Dementia Action Alliance Polska.

Pozytywne podejście w opiece. „Tyle razy Ci mówiłam, a Ty znowu o to pytasz!”

Tak często reagują opiekunowie osób chorych na demencję. Domowa opieka jest trudna, opiekunowie przemęczeni, a to prosta droga do konfliktów i problemów w rodzinie.
Na warsztatach omawiamy zagadnienie ograniczonych możliwości przetwarzania informacji przez chorujący mózg. Dlaczego mózg traci dostęp do zapisanych już danych, dlaczego nie zapisuje nowych? Jak poradzić sobie z tym wyzwaniem w domowej opiece nad chorym z demencją?
 
Organizatorami spotkania są Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Fundacja Dementia Action Alliance Polska.

Wywiad w Radio Gdańsk

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Sopocie – panią Agnieszką Cysewską, opublikowanego przez Radio Gdańsk.
Cały wywiad dostępny po kliknięciu w link:

Jak zrozumieć zmiany, które zachodzą z wiekiem? Od wtorku warsztaty „Co się dzieje z moją mamą?”

Pozytywne podejście w opiece. Pamięć

Skąd się bierze i jak ćwiczyć pamięć ? Na te pytania i wiele innych próbowaliśmy odpowiedzieć na kolejnym spotkaniu z grupą rodzinnych opiekunów osób chorych na otępienie, prowadzonym przez gerontopedagoga Marlenę Meyer. Poznaliśmy wiele sposobów oraz ćwiczeń jak zachować naszą pamięć w dobrej kondycji.

Organizatorami spotkania są Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Fundacja Dementia Action Alliance Polska.

Pozytywne podejście w opiece. Czas

Dlaczego chorzy na chorobę Alzheimera i inne choroby otępienia tracą świadomość czasu? Dlaczego nie rozpoznają pór roku i ubierają się nieodpowiednio? Jak pracuje nasze centrum uczenia się i zapamiętywania, czyli hipokamp?
Na te tematy rozmawialiśmy na kolejnym spotkaniu z grupą rodzinnych opiekunów osób chorych na otępienie, prowadzonym przez gerontopedagoga Marlenę Meyer.
Organizatorami spotkania są Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Fundacja Dementia Action Alliance Polska

Pozytywne podejście w opiece. Światowy Tydzień Mózgu

Uczestniczyliśmy w panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez Fundację Chorób Mózgu w ramach obchodów Światowego Tygodnia Mózgu.
Wysłuchaliśmy wystąpień profesora Konrada Rejdaka – prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Jarosława Sławka – profesora na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym  (kierownika Oddziału Neurologii i Udarowego w szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku).

Pozytywne podejście w opiece. Komunikacja

Dlaczego chory przeklina, choć nigdy wcześniej nie używał takich słów? Dlaczego śpiewa, a nie mówi? Dlaczego w nietypowych sytuacjach zaczyna się modlić?

Tematem drugiego spotkania były zaburzenia językowe (mowa, czytanie, pisanie). Są one jednym z najczęściej występujących objawów w chorobie Alzheimera. Stanowią  barierę w komunikowaniu się chorego z otoczeniem, powodują wycofanie społeczne, poczucie frustracji i wyobcowania. Stanowią również obciążenie dla opiekunów. Miewają oni duże trudności w porozumiewaniu się z podopiecznymi, którzy często nie rozumieją wypowiadanych przez opiekunów zdań.
Zaburzenia językowe to konsekwencje procesów neurodegeneracyjnych zachodzących w mózgu chorego.
Prowadząca spotkanie Marlena Meyer podkreślała, jak bardzo chorzy wyczuleni są na komunikaty niewerbalne: ton głosu, mimikę twarzy, gestykulację, postawę ciała.

Organizatorami spotkania są Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Fundacja Dementia Action Alliance Polska

Pozytywne podejście w opiece. Ból

Rozpoczęliśmy kolejny cykl spotkań na temat domowej opieki nad chorymi na chorobę Alzheimera i inne otępienia.
Tematem pierwszego spotkania była identyfikacja bólu chorego. Komunikacja z osobami chorymi na chorobę Alzheimera jest bardzo trudna i pogarsza się, wraz z postępem choroby. Często odmienne zachowanie chorego (np. uporczywa chodzenie, wielokrotne wstawanie od stołu i niemożliwość zjedzenia posiłku, powtarzanie tego samego zdania, czy pytania) mogą świadczyć o dolegliwości bólowych, które chory odczuwa, ale nie umie nam o tym powiedzieć.
Jak sobie radzić w takich sytuacjach?
Organizatorami spotkania są Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Fundacja Dementia Action Alliance Polska.

Zapraszamy na Warsztaty o Demencji (1 Marzec)

Pozytywne podejście do opieki. Spotkanie czwarte

30 listopada odbyło się kolejne spotkanie z gerontopedagogiem Marleną Meyer z fundacji Dementia Action Alliance Polska. Rozmawialiśmy na temat uszkodzeń mózgu w przebiegu demencji oraz jakie z tego wynikają konsekwencje: zmiany w zachowaniu chorego, brak kontroli nad emocjami, niemożliwość zaplanowania i wykonania prostych, codziennych czynności, niemożność podejmowania decyzji.
Kolejnym omawianym tematem było przygotowania otoczenia (kuchni, łazienki, pokoju dziennego, oświetlenia w pomieszczeniach, ich kolorystyki i wyposażenia) w taki sposób, aby jak najdłużej zachować samodzielność chorego.

Pozytywne podejście do opieki. Spotkanie trzecie

23 listopada odbyło się kolejne spotkanie z gerontopedagogiem Marleną Meyer. Rozmawialiśmy na temat zapotrzebowania na usługi medyczne: wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu, neurologów, geriatrów, o pilnej potrzebie dostępu do pogłębionej diagnostyki. W drugiej części spotkania wymienialiśmy doświadczenia z prowadzonej opieki nad chorymi z chorobą Alzheimera, u których dostrzegamy bardzo ograniczone widzenie (tzw. widzenie lornetkowe), brak kontroli nad ilością spożywanego jedzenia oraz nadwrażliwości na hałas.
Organizatorami spotkania są Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Fundacja Dementia Action Alliance Polska.

Pozytywne podejście do opieki. Spotkanie drugie

16 listopada br. spotkaliśmy się z gerontopedagogiem Marleną Meyer, aby rozmawiać na temat skutków demencji, które obserwują opiekunowie.
Demencja (czyli otępienie) to zespół objawów w przebiegu chorób neurologicznych. Nie jest elementem zdrowego starzenia się. Choroba jest nieprzewidywalna, nieodwracalna i postępująca. Zmienia zachowanie chorego oraz znacznie ogranicza jego umiejętności (językowe, komunikacyjne, widzenia, rozumienia czy orientacji w przestrzeni).
To nie tylko kłopoty z pamięcią! Wiedza na temat choroby może pomóc opiekunom i bliskim w zrozumieniu chorego (nie wpadać w pułapkę winienia go za złą wolę) i łagodzenia skutków choroby.
Organizatorami spotkania są Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Fundacja Dementia Action Alliance Polska.

Pozytywne podejście w opiece

9 listopada 2021. Spotkanie rodzinnych opiekunów osób chorych na demencję w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie, przy ul. Mickiewicza 49.
Od 9 listopada br. do 7 grudnia br. (we wtorki, o godz. 15:00) zapraszamy na bezpłatne szkolenia rodzinnych opiekunów osób chorych na demencję. Szkolenia prowadzi Marlena Meyer, gerontopedagog, pierwsza polska certyfikowana trenerka w amerykańskim programie edukacyjnym o demencji „Pozytywne podejście do opieki” (Positive Approach to Care).
Na pierwszym spotkaniu rozmawialiśmy na temat diagnozy medycznej. Czy widząc niepokojące objawy u naszych seniorów: problemy z wykonywaniem prostych, codziennych czynności, problemy z pamięcią, mylenie czasu i miejsca, gubienie rzeczy, możemy liczyć na trafną diagnozę u lekarza rodzinnego? Czy nie zostaniemy zbyci stwierdzeniem, że takie zachowania to element procesu starzenia się? Co jest zdrowym starzeniem się, a co chorobą mózgu?
Demografia zmienia się i w naszym społeczeństwie mamy coraz więcej osób w wieku 65+, a nawet 90+. To oznacza coraz większą liczbę osób zagrożonych demencją. Kiedy i komu robić badania przesiewowe? Czy w wieku 40 lat już powinniśmy sprawdzić, czy nie jesteśmy zagrożeni chorobami neurodegeneracyjnymi?
Zwracając się do opiekunów rodzinnych podkreślamy, aby nie działać w pojedynkę. Całodobowa opieka nad chorym na demencję może szybko wyczerpać opiekuna i jego samego doprowadzić do choroby. Potrzebna jest grupa wsparcia! Potrzebna jest edukacja!
Organizatorami spotkania są Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Fundacja Dementia Action Alliance Polska.

Przepis na Sopot – Zaproszenie na warsztaty

W bezpłatnym informatorze miasta Sopot „Przepis na Sopot” ukazał się artykuł zapraszający na cykl bezpłatnych spotkań z Marleną Meyer w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie.

Link do: Przepis na Sopot Nr 13/2021

 

W kuchni najlepsze spotkania

Miło spędzamy czas robiąc co znamy i lubimy. Drobne prace kuchenne kojarzą się ze smacznym jedzeniem i spotkaniem z koleżankami.