#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:

SESJA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

8 listopada 2016

8 października 2016 w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie odbyła się kolejna sesja Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego pod tytułem: ,,Medyczne i społeczne aspekty opieki nad pacjentami z chorobami otępiennymi’’. Zgromadzonych gości powitała Pani Agnieszka Cysewska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sopocie. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać następujących wystąpień: Dr n. med. Ewa Narożańska,  „Copernicus”   Szpital Św. Wojciecha, ,,Różne oblicza starzejącego się mózgu’’; Dr med. Anna Mikosik , Gdański Uniwersytet Medyczny , ,,System kalpaina- kalpastatyna czyli od limfocyta do tymocyta ludzkiego układu odpornościowego’’; Dr med. Daria Schetz, Gdański Uniwersytet Medyczny, „Uzależnienie od leków w środowisku pacjentów w starszym wieku”; Mgr Inż. Stanisław Malinowski, Polskie Centrum Opieki,   ,,Teleopieka we wczesnym etapie chorób demencyjnych’’; Dr med. Jerzy Foerster, Gdański Uniwersytet Medyczny, „Leki poprawiające procesy poznawcze’’; Prof. UG, dr hab. Piotr Czekanowski, Uniwersytet Gdański, ,,Społeczne wymiary choroby Alzheimera , wybrane zagadnienia’’; Mgr Anna Czarnecka,  Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, ,,Prognoza demograficzna sytuacja pielęgniarek w województwie pomorskim’’;

Mgr  Marlena Meyer,  gerontopedagog, licencjonowany trener w programie ,,Positive Approach to Care”,  ,, Positive Approach to Care’’ – innowacje w edukacji i opiece w chorobach Alzheimera i   innych formach demencji; Mgr Izabella Pragert,  psycholog Domu Pomocy Społecznej w Sopocie,   ,,Alternatywne formy terapii – prezentacja robota Foki Paro’’.