#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:
Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
 
 
 
Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie przeznaczony jest dla 83 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych z miasta Sopotu.

Przez całą dobę opiekujemy się i pielęgnujemy osoby, które z powodu wieku lub choroby, niepełnosprawności nie są w stanie samodzielnie funkcjonować.

Dom funkcjonuje w sposób zgodny ze standardami określonym m.in. w przepisach: ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015,poz. 163) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. (Dz.U. 2012r, poz.964) oraz statucie Domu.
Dom i jego otoczenie przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie mają barier architektonicznych.

Dom jest jednostką organizacyjną miasta Sopotu, działającą i finansowaną w formie jednostki budżetowej.

Wszelkie formalności dotyczące umieszczenia w Domu należy załatwiać Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14.

 

 

UCHWAŁA RADY MIASTA O POWOŁANIU DPS

STATUT

DECYZJA WOJEWODY POMORSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

RADA MIESZKAŃCÓW

REGULAMIN MIESZKAŃCÓW DPS