#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:
Dom Pomocy Społecznej
Aktualności
 

Pierwszy dzień wiosny na papierze

24 marca 2021

Pogoda jeszcze nie skłania do spacerów, więc układamy wiosenne pejzaże, jednocześnie ćwicząc dłonie i koncentrację.

Przy stole siedzą seniorki. Jedna z nich maluje farbami. Dwie seniorki układają obrazki z pociętych kawałków zdjęć. Dwie inne seniorki siedzą przed kolorowymi gazetami. Seniorka, która siedzi najdalej, rysuje na kartce
Przy stole siedzi seniorka. Układa obrazki z pociętych kawałków zdjęć. Obrazki przedstawiają pejzaże. Po drugiej stronie stołu siedzą trzy seniorki
Widok z góry na stół. Na przeciwko siebie siedzą dwie seniorki. Nachylają się nad blatem i układają obrazki z pociętych elementów. Pierwszy obrazek przedstawia zielony las ze strumykiem. Na drugim obrazku widać rzędy kolorowych kwiatów
Przy stole siedzą dwie seniorki. Przed nimi na blacie leżą ułożone obrazki. Na obrazkach widać różne pejzaże: ogród z kolorowymi kwiatami, łąkę przy jeziorze, sad z drzewami o białych kwiatach
Przy stole siedzą dwie seniorki. Na blacie widać rozłożone obrazki. Każdy z nich przedstawia inny pejzaż: park z kwitnącymi kwiatami i drzewami, ogród z kolorowymi kwiatami, łąkę przy jeziorze, sad z drzewami o białych kwiatach
Przy stole siedzą dwie seniorki. Jedna z nich układa obrazek z pociętych elementów. Przed nią na blacie widać skończone już obrazki. To pejzaże przedstawiające łąki, park, kwitnące kwiaty i drzewa
Przy stole siedzi seniorka. Układa obrazek z pociętych elementów. To pejzaż, który przedstawia zielony las i płynący strumyk. Obok widać ułożony obrazek z rzędami kolorowych kwiatów
Przy stole siedzą dwie seniorki. Przed każdą leży ułożony obrazek. Pierwsza nachyla się nad pejzażem z zielonym lasem i strumykiem. Przed drugą seniorką widać pejzaż z kwitnącymi kwiatami i drzewami