#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:
Dom Pomocy Społecznej
Aktualności
 

Symbole AAC – alternatywny sposób komunikacji

9 września 2021

Rozpoczynamy nowy projekt realizowany we współpracy z mieszkańcami DPS. Wspólnie opracowujemy system oznakowania pomieszczeń, oparty na znakach komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Chcemy aby każdy mieszkaniec czuł się u nas dobrze. Jest to duża pomoc dla osób z chorobami neurodegenaracyjnymi. Zapobiega dezorientacji i poczuciu zagubienia. Dodatkowo taki system ułatwi wszystkim mieszkańcom orientację w przestrzeni naszego Domu.
Na blacie kartki z różnymi symbolami. Pod niektórymi ilustrujące symbol napisy: toaleta, sala muzyki, gabinet terapii.
Plakat zapraszający na spotkanie
Przy stole seniorzy, kierownicy Ilona Gajewska i Arkadiusz Wanat. Na stole soki, czekolada, kartki z różnymi symbolami.
Na blacie kolorowe serwetki, dzbanek i szklanki z sokiem, czekolada na papierowym talerzyku, kartki z symbolami.
Przy stole seniorzy, kierowniczka Ilona Gajewska. Wszyscy się śmieją. Na stole soki, czekolada, kartki z różnymi symbolami.
Neurologopedka Anna Szmaja-Wysocka prowadzi spotkanie. Przed nią siedzą seniorzy, kierownicy Ilona Gajewska i Arkadiusz Wanat.
Neurologopedka Anna Szmaja-Wysocka pokazuje symbol. Przed nią siedzą seniorzy, kierownicy Ilona Gajewska i Arkadiusz Wanat.
Na blacie kolorowe serwetki, szklanki z sokiem, kartki z symbolami. Niektóre symbole są podpisane.
Neurologopedka Anna Szmaja-Wysocka i seniorka. Obie się śmieją. Na blacie kolorowe serwetki, kartki z symbolami.