#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:

Pozytywne podejście do opieki. Spotkanie trzecie

25 listopada 2021

23 listopada odbyło się kolejne spotkanie z gerontopedagogiem Marleną Meyer. Rozmawialiśmy na temat zapotrzebowania na usługi medyczne: wizyty u lekarzy pierwszego kontaktu, neurologów, geriatrów, o pilnej potrzebie dostępu do pogłębionej diagnostyki. W drugiej części spotkania wymienialiśmy doświadczenia z prowadzonej opieki nad chorymi z chorobą Alzheimera, u których dostrzegamy bardzo ograniczone widzenie (tzw. widzenie lornetkowe), brak kontroli nad ilością spożywanego jedzenia oraz nadwrażliwości na hałas.
Organizatorami spotkania są Dom Pomocy Społecznej w Sopocie i Fundacja Dementia Action Alliance Polska.