#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:

Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych

12 października 2022

W dniu 12 października 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisał z Gminą Miasta Sopotu Umowę o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Ministerstwo rodziny i Polityki Społecznej  pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś  priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wartość grantu wynosi 1 371 668,60 PLN z czego ze środków europejskich 1 156 042,29 PLN  co stanowi 84,28% wartości projektu.

Termin realizacji grantu: do 31.08.2023 r.

Główne działania  zaplanowane do realizacji  w ramach grantu:

– opracowanie  i wdrożenie lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych,

– objęcie 20 osób indywidualnym planem deinstytucjonalizacji

– szkolenia pracowników opieki instytucjonalnej.