#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:

Dokumenty związane z wolontariatem

Regulamin wolontariatu Domu Pomocy Społecznej w Sopocie wraz z załącznikami (ankieta, porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych, oświadczenia)

 

Regulamin wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie
Załącznik nr 1 Ankieta
Załącznik nr 2 Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych
Załącznik nr 3 Oświadczenie o kwalifikacjach
Załącznik nr 4 Tajemnica służbowa
Załącznik nr 5 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu wolontariatu
Załącznik nr 6 Oświadczenie na publikację wizerunku

Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w wolontariacie w DPS

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dostępna jest pod tym ADRESEM