#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:

Informacje

Dlaczego warto by osoby zmagające się z chorobą Alzheimera korzystały z zajęć terapeutycznych?

U każdej osoby cierpiącej na Alzheimera przebieg choroby jest inny. Mimo to, można zauważyć pewne podobieństwa w zachowaniu chorych. Bliska nam osoba ma nagle coraz większe trudności z przypominaniem sobie nazw przedmiotów, imion i nazwisk znajomych osób, a także z odnajdywaniem przedmiotów. Oskarża otoczenie o kradzież, podbieranie rzeczy, staje się smutna bądź agresywna. Po serii badań dowiadujemy się, że to choroba Alzheimera. Wraz z tą informacja pojawia się mnóstwo pytań i obaw:

  • Co stanie się z moim mężem, żoną, mamą, tatą, dziadkiem, babcią?
  • Czy jego stan będzie się pogarszał?
  • Co można zrobić by opóźnić przebieg choroby?

W Domu Pomocy Społecznej w Sopocie codziennie od poniedziałku do piątku odbywają się 6-cio godzinne zajęcia terapeutyczne dla osób cierpiących na otępienie. Celem tych zajęć jest zmniejszenie skutków postępującego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Oprócz zajęć ruchowych uczestnicy grupy korzystają także z zajęć umysłowych. Badania prowadzone na całym świecie udowadniają, że u chorych na otępienie (także na chorobę Alzheimera), którzy regularnie ćwiczą swój umysł, wolniej rozwijają się procesy chorobowe, co sprawia, że dłużej utrzymuje się sprawność psychofizyczna. Ćwiczenia umysłu pozwalają na podtrzymywanie procesów: pamięci, uwagi, spostrzegania, myślenia i innych funkcji poznawczych, które nie ucierpiały jeszcze w wyniku choroby. Alzheimer to choroba o charakterze postępującym, co oznacza, że wszystkie te procesy z czasem ulegają pogorszeniu. Chory ma problemy z pamięcią, koordynacją przestrzenno-ruchową (uderza się, potyka, przewraca), nie potrafi nauczyć się nowych rzeczy, nazywać przedmiotów czy nawet rozpoznawać bliskich mu osób.

Głównym celem prowadzonych zajęć terapeutycznych jest zapewnienie uczestnikom poczucia bezpieczeństwa, a także utrzymanie zachowanych funkcji i umiejętności. W przypadku choroby Alzheimera bardzo ważne jest, aby podopieczny mógł jak najdłużej wykonywać samodzielnie możliwie wiele czynności życia codziennego. Podczas ćwiczeń chory otoczony jest ludźmi zmagającymi się z podobnymi problemami. Dodatkowo profesjonalna pomoc ze strony opiekunów i psychologa korzystnie wpływa na jego ogólne funkcjonowanie fizyczne, jak również poprawia samopoczucie. Udział w proponowanych przez nas zajęciach ma charakter dobrowolny. Pod przymusem nie osiągniemy żadnych pozytywnych efektów, a tylko zniechęcimy chorego do podejmowania w przyszłości takich form aktywności. Zadania terapeutyczne powinny być dobierane z tak zwaną gwarancją sukcesu, tzn. chory powinien umieć je wykonywać, aby mógł odczuć zadowolenie, satysfakcję i kompetencje – tylko w taki sposób zachęcimy go do dalszej aktywności.

Opieka nad osobami z chorobą Alzheimera w Domu Pomocy Społecznej w Sopocie

W Domu Pomocy Społecznej prowadzona jest grupa terapeutyczna dla osób chorujących na otępienie, głównie chorobę Alzheimera. Otępienie to zespół zaburzeń zachowania wywołanych dysfunkcją mózgową. Zwykle prowadzi on do ogólnego rozpadu funkcji poznawczych, osobowości, emocji, co natomiast wpływa na społeczne funkcjonowanie człowieka. W konsekwencji może prowadzić do całkowitej utraty możliwości samodzielnego radzenie sobie i zdania się na pomoc ze strony innych.

Grupa liczy 6 uczestników charakteryzujących się różnym stadium otępienia. Opiekę nad grupą sprawuje psycholog oraz opiekun korzystając z pomocy pielęgniarek i rehabilitantek. W pracy z grupą pomagają także wolontariusze oraz studenci.

Celem grupy jest:
• opóźnienie postępu procesu otępiennego u chorego oraz podtrzymanie umiejętności komunikacyjnych
• podtrzymanie dobrze zachowanych funkcji poznawczych u uczestnika
• podtrzymywanie podstawowych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu m.in. przygotowywanie kanapek, kawy itp.
• utrzymanie podopiecznego w jak najlepszej kondycji psychicznej i fizycznej
• przeciwdziałanie wykluczeniu i izolacji
• motywowanie do aktywności
• integrację i włączenie każdego w udział w zajęciach