#Przejdź do treści strony Wersja dla niedowidzących
Pomoc w czytaniu:

Opieka

 

 

Do zadań opiekunki należy:

 • pomoc i towarzyszenie mieszkańcom w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej:  toaleta całego ciała, mycie, kąpanie, natłuszczanie, pielęgnacja jamy ustnej, pielęgnacja paznokci rąk i stóp, pielęgnacja włosów,  pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, w razie potrzeby zabezpieczenie w pampersy i mycie po każdorazowym wypróżnieniu,  przebieranie w czystą odzież, zapobieganie odleżynom, golenie, pomoc w słaniu łóżka, zmianie bielizny pościelowej, słanie łóżka, w przypadku niesamodzielności mieszkańca pojenie i karmienie, udział w ćwiczeniach rehabilitacyjnych lub aktywizujących zaleconych przez lekarza bądź terapeutę,
 • pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych,
 • aktywizowanie mieszkańców do zwiększenia  samodzielności życiowej,
 • doradzanie w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego,
 • mobilizowanie mieszkańców  do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań,
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego,
 • kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu podopiecznego,
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych,
 • otaczanie szczególną opieką, osób w początkowym okresie pobytu w DPS, celem adaptacji do nowych warunków życia, zapoznanie z topografią Domu,
 • odpowiedzialność za odzież osobistą, mieszkańców, jej ilość, czystość,
 • pełnienie funkcji pracownika pierwszego kontaktu,
 • współtworzenie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca,
 • aktywne włączanie się i wzmacnianie profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego, planu pracy i pomocy mieszkańcowi,
 • towarzyszenie w spacerach.