#Przejdź do treści strony
Pomoc w czytaniu:
Dom Pomocy Społecznej
Opieka nad chorymi
Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę

Kącik Terapii Reminiscencyjnej

Dom Pomocy Społecznej w Sopocie zapewnia pomoc oraz profesjonalną opiekę wszystkim mieszkańcom. Jednak niektórzy z naszych podopiecznych potrzebują szczególnego wsparcia  i indywidualnego podejścia. Są to przede wszystkim osoby cierpiące na zaburzenia pamięci, demencję czy chorobę Alzheimera. To właśnie do tych osób skierowana jest nowa forma terapii, którą zdecydowaliśmy się wprowadzić w naszym ośrodku.

Kliknij,  aby przeczytać więcej: Kącik Terapii Reminiscencyjnej

 
 
Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę

Posiłki i żywienie w chorobie Alzheimera

Jedzenie obok snu, oddychania i picia sytuuje się najniżej w hierarchii potrzeb człowieka  i wydawać  by się mogło, jest  prostą, wręcz mechaniczną czynnością nie wymagającą namysłu, w którą natura wyposażyła człowieka do przetrwania

kliknij,  aby przeczytać więcej: posilki-i-zywienie

 
 
Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę

Indywidualne wsparcie naczelną zasadą pracy z osobą z chorobą Alzheimera

Wsparcie terapeutyczne  ma na celu  zachowanie zasobów osoby dotkniętej chorobą Alzheimera, możliwie najdłużej. W oparciu o testy diagnostyczne przygotowywany zostaje plan działań terapeutycznych zawierający wielopłaszczyznowe treningi, które uzależnione są od nasilenia otępienia, bazujące na dobrze zachowanych umiejętnościach, a jednocześnie wymagające od chorego wysiłku.

kliknij, aby przeczytać więcej :  indywidualne-wsparcie

 
 
Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę

WOLONTARIAT

Wolontariat, definiowany jako działalność dobrowolna i nieodpłatna jest jedną z ważnych działań na rzecz osoby chorej przebywającej w Domu Pomocy Społecznej. W sprawowaniu interdyscyplinarnej opieki nad chorym obok specjalistów: lekarza, personelu pielęgniarskiego, opiekuńczego, psychologa, rehabilitanta i opiekunów duchowych bardzo ważną rolę odgrywają wolontariusze. Są znaczącą pomocą w zaspokajaniu potrzeb emocjonalnych i duchowych chorego.

kliknij, aby przeczytać więcej : wolontariat_DPS

 
 
Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę

Aktywność ruchowa osób z chorobą Alzheimera

Aktywność ruchowa osób starszych to obok żywienia i prawidłowej higieny jeden z najważniejszych czynników zapewniających nie tylko dobre samopoczucie, ale także pozwalających utrzymać sprawność fizyczną i dobrostan psychiczny. Regularny ruch poprawia kondycję, wydolność oddechową, równowagę i koordynację ruchową. Odpowiednio dobrane ćwiczenia wzmacniają mięśnie kończyn, a tym samym pomagają w utrzymaniu samodzielności w wykonywaniu czynności dnia codziennego. U osób z chorobą Alzheimera, aktywność fizyczna niweluje napięcie pycho-emocjonalne i stanowi urozmaicenie w codziennym planie dnia. Nie należy obawiać się, że dynamiczne czynności będą zbyt inwazyjne dla chorego i spowodują niepokój lub agresję. Dobrze dobrany do stanu zdrowia fizycznego i psychicznego zestaw ćwiczeń, wykonywany cyklicznie, nie powinien w żaden sposób zaszkodzić choremu, a przynieść szereg korzyści.

Kliknij, aby przeczytać dalej: Gimnastyka

 
 
Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę

Muzykoterapia formą terapii osób z chorobą Alzheimera.

W zaawansowanym stadium choroby Alzheimera kontakt z pacjentem jest często bardzo utrudniony, a zaburzenia poznawcze zmniejszają spektrum działań terapeutycznych i oddziaływań na chorego. Muzykoterapia jest formą terapii, która stosowana może być także u osób w bardzo zaawansowanym stanie chorobowym i bez kontaktu słowno logicznego. Muzykoterapia dla osób w kontakcie słowno – logicznym bardzo często bazuje nie tylko na utworach instrumentalnych, ale także na tych z tekstem, znanych uczestnikom.

kliknij, aby przeczytać więcej: Muzykoterapia

 

 
 
Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę

Dom Pomocy Społecznej szansą dla Chorego i Opiekuna.

Decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej osoby bliskiej, chorującej na Chorobę Alzheimera jest dla rodziny bardzo trudna, nie tylko ze względu na rozłąkę  z chorym, ale przede wszystkim na wciąż istniejącą społecznie presję na opiekę rodzinną. W Polsce ośrodki wsparcia dla chorych, zwłaszcza te stacjonarne – całodobowe, wciąż określane są mianem domów starców, a sami seniorzy niejednokrotnie budzą w rodzinie poczucie winy mówiąc: „najlepiej oddajcie mnie do domu starców”. Umieszczenie chorego w domu pomocy nabiera znaczenia oddania, pozbycia się, niechęci do opieki, jaką mają niewdzięczne dzieci. W rozmowach z rodzinami, jawi się częste wyobrażenie o domu pomocy społecznej, jako miejscu, w którym osoby starsze leżą w łóżkach, nie ma żadnych aktywności, a personel nie opiekuje się chorymi tak, jak w opinii rodziny powinien. Tymczasem dla wielu seniorów, zwłaszcza z zaburzeniami pamięci, stacjonarny dom pomocy staje się szansą na utrzymanie bieżącego stanu zdrowia przez długie tygodnie a nawet lata, opiekę profesjonalnej kadry, która rozumie potrzeby chorego, a także przywrócenie jego społecznego funkcjonowania.

kliknij, aby przeczytać więcej: DPS-jako-szansa

 

 

 

 

 
 
Zwiększ czcionkę Zmniejsz czcionkę

Paro – zwierzęcy przyjaciel

Paro to zaawansowany interaktywny robot stworzony przez AIST, wiodącego japońskiego pioniera automatyki przemysłowej. Wykorzystywany jest w placówkach terapeutycznych i szpitalnych, w których obecność żywych zwierząt jest niemożliwa ze względu na stan pacjenta lub trudna logistycznie do zorganizowania. Wizualnie do złudzenia przypomina on małą foczkę, ma także jej wagę i miękkość futerka. Nie bez przyczyny jest foką, bowiem zwierzę to nie niesie żadnych negatywnych skojarzeń i wspomnień, gdyż z założenia, potencjalni pacjenci odbywający terapię, nie mieli nigdy tak bliskiego kontaktu z prawdziwą foką i tym samym nie mogła na nich źle wpłynąć.

kliknij  aby przeczytać dalej:  Paro